Available courses

Verkkosivupäivittäjän peruskoulu - PÄIVITETTY 3.11.2020

Verkkosivupäivittäjän peruskoulussa opitaan uuden verkkosivuston rakenne ja sen päivittäminen Drupal-järjestelmässä. 

Ylläpito Drupal-järjestelmässä PIIRIT

Eläkeliiton piirien ylläpitäjät ja pääkäyttäjät voivat opiskella täällä Drupal-järjestelmää piirien näkökulmasta. 

Verkkosivupäivittäjän esikoulu

Verkkosivupäivittäjän esikoulu pitää sisällään ne perustiedot verkkosivupäivittämisestä, jotka sinun täytyy tietää, ennen kuin siirryt opiskelemaan Drupal-järjestelmää ja Eläkeliiton uusien verkkosivujen päivittämistä. 

Johdatus mediataitoihin -yleissivistävä itseopiskelukurssi

Kurssi on suunniteltu kaikkia aikuisia ajatellen kohentamaan yleissivistystä mediataitoihin liittyen. Kurssin suorittaminen ei edellytä aikaisempia alan opintoja tai koulutusta. Jokainen suorittaa joko kurssin tai haluamiaan osioita kurssista omalta lähtötasoltaan käsin yksilöllisesti. 

Jokainen aikuinen voi nykyään olla sekä median kuluttaja, käyttäjä että tuottaja. Yleissivistävä mediataitoihin tutustuminen palvelee kaikkia aikuisia tavalla tai toisella.

Kurssitiedustelut sähköpostitse osoitteella: netikas@elakeliitto.fi

Eläkeliitto Kuntoutuskoira

AAGC -Animal Assisted Geriatric Care

Eläinavusteinen työ ikäihmisten parissa

Pilottikoulutus yhteteistyössä Eläkeliitto ry, Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry ja Koskelan monipuolinen palvelukeskus/Helsingin kaupunki

Eläinavusteinen hoito- ja kuntoutustyö ikäihmisten parissa

AAGC -Animal Assisted Geriatric Care

Eläinavusteinen työ ikäihmisten parissa

Pilottikoulutus yhteteistyössä Eläkeliitto ry, Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry ja Koskelan monipuolinen palvelukeskus/Helsingin kaupunki

Tunnista osaamisesi ja voimavarasi

Hei ja tervetuloa luotaamaan!

Tämän digitaalisen "paketin" tarkoituksena on selvittää palvelumuotoilun luotain-menetelmää käyttäen järjestössämme piilevää osaamista sen hyödyntämistarkoituksessa esim. kehityskeskustelujen pohjana.

Paketin tehtävät sisältävät yksilöllisen ja hiukan organisaationkin osaamisen, arvojen, voima-varojen, vahvuuksien & heikkouksien ja huomisen tavoitteiden pohdiskelua.

Toivon sinun palauttavan tehtävät viimeistään 28.3.

Lämmin kiitos jo etukäteen ja pullakahvit jälkikäteen!

-Heidi

Teacher: Heidi Oilimo