Available courses

Verkkosivupäivittäjän peruskoulu

Verkkosivupäivittäjän peruskoulussa opitaan uuden verkkosivuston rakenne ja sen päivittäminen Drupal-järjestelmässä. 

Ylläpito Drupal-järjestelmässä PIIRIT

Eläkeliiton piirien ylläpitäjät ja pääkäyttäjät voivat opiskella täällä Drupal-järjestelmää piirien näkökulmasta. 

Verkkosivupäivittäjän esikoulu

Verkkosivupäivittäjän esikoulu pitää sisällään ne perustiedot verkkosivupäivittämisestä, jotka sinun täytyy tietää, ennen kuin siirryt opiskelemaan Drupal-järjestelmää ja Eläkeliiton uusien verkkosivujen päivittämistä. 

TunneMusiikki -kurssi

TunneMusiikki -kurssi on tarkoitettu vapaaehtoistoiminnasta, musiikista ja musiikin hyvinvointivaikutuksista kiinnostuneille yli 50-vuotiaille henkilöille.  Kurssin tavoitteena on antaa musiikkisisältöisen osallistavan ja esteettömän ryhmätoiminnan ohjaamiseen tarvittavaa teoreettista tietoa ja toiminnallisia valmiuksia.

Teacher: Heidi Oilimo

Eläkeliitto Kuntoutuskoira

AAGC -Animal Assisted Geriatric Care

Eläinavusteinen työ ikäihmisten parissa

Pilottikoulutus yhteteistyössä Eläkeliitto ry, Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry ja Koskelan monipuolinen palvelukeskus/Helsingin kaupunki

Eläinavusteinen hoito- ja kuntoutustyö ikäihmisten parissa

AAGC -Animal Assisted Geriatric Care

Eläinavusteinen työ ikäihmisten parissa

Pilottikoulutus yhteteistyössä Eläkeliitto ry, Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry ja Koskelan monipuolinen palvelukeskus/Helsingin kaupunki

Tunnista osaamisesi ja voimavarasi

Hei ja tervetuloa luotaamaan!

Tämän digitaalisen "paketin" tarkoituksena on selvittää palvelumuotoilun luotain-menetelmää käyttäen järjestössämme piilevää osaamista sen hyödyntämistarkoituksessa esim. kehityskeskustelujen pohjana.

Paketin tehtävät sisältävät yksilöllisen ja hiukan organisaationkin osaamisen, arvojen, voima-varojen, vahvuuksien & heikkouksien ja huomisen tavoitteiden pohdiskelua.

Toivon sinun palauttavan tehtävät viimeistään 28.3.

Lämmin kiitos jo etukäteen ja pullakahvit jälkikäteen!

-Heidi

Teacher: Heidi Oilimo